Lad din shopping gøre en forskel!

Gaver til velgørende formål

Hver gang du shopper i CAREs webshop, gør du en forskel for de mennesker, der er mest udsatte på grund af klimaforandringerne.

Køb en gave og støt et godt formål

Velgørenhedsgaver klima

Hvem er CARE?

CARE er Danmarks grønne udviklings- og nødhjælpsorganisation, og vi er en af de største humanitære hjælpeorganisationer i verden. Læs vores historie her.